Wednesday, November 13, 2013

Analzya The Best Amendment

Analýza hry Best Amendment

Násilí, rasismus, sebestřednost, honba za výdělkem v jakékoliv podobě. To jedny z nejhorších vlastností dnešní doby. Nejhorších ale také nejčastějších. Společnost se snaží všechny tyto faktory přehlížet spíše aby proti nim bojovala. Všichni se díváme jinam protože postavit se problému čelem je komplikované. Problémy řešíme způsobem, který většinou plodí jenom další problémy ať už nám nebo někomu jinému. Chováme se často poněkud zoufale a jako správní zoufalci si vždycky najdeme opodstatnění pro naše činy. Ale někde v útrobách nás stále hlodá svědomí, že naše činy a vše zlé co jsme kdy udělali se nám jednoho dne vymstí a mi bude nuceni ze zodpovídat ať už před bohem nebo před zákonem, nebo třeba i sami před sebou.
Na tato témata se snažila alegorickým způsobem upozornit i hra Best Amendment (Njelepší změna). Jste postavička v bílem plaští nacházející se na žlutém pódiu a jediné co máte u sebe je pistole a váš úkol je velmi prostý. Posunem pomocí šipek nasbírat příslušné množství hvězdiček, které se s postupem na další úrovně stále zvětšuje a každá hvězdička znamená další body na vaše konto, na vaše bankovní konto. Hvězdičky mohou symbolizovat peníze, které jsou hlavním tahounem dnešního lidstva. Snažíme se často bezhlavě hnát za úspěchem, který znamená více peněz a více materiálních hodnot, protože ty se opět dají zpeněžit a to je to o co tu dnes běží. Abychom si toto vše mohli dopřát, musíme často takzvaně „jít přes mrtvoly“. To nás přivádí na další aspekt hry a tou je boj s nepřáteli. Vaši nepřátele jsou ozbrojeni stejně jako vy, ale vypadají jinak než vy. Na rozdíl od bíle postavičky v plátně jsou nepřátelé zahaleni černou. To jest alegorií na problém rasismu, který se dnes stává stále tíživějším tématem a často se velmi tabuizuje. Hvězdičky neboli peníze padají i ze zabitých nepřátel a aby jste splnili úkol a nasbírali jich potřebné množství musíme nepřátelé zabít.
Jak je obecně známo, při dobývání Nového světa využívali kolonizátoři otrocké práce a to zejména lidí pocházejících z afrického kontinentu a to znamená převážně černé barvy, stejně jako roucha vašich nepřátel. Nemálo jich při tomto nechtěném úkolu zahynulo a to proto, aby jejich pán splnil úkol, který mu byl dán, nebo který si sám vytyčil a který často vedl k jeho obohacení. Postupem času ale získali i tito původem Afričané svoje práva a začali se také hnát za výdělkem a začali konkurovat svým bývalým pánům. Vznikl konkurenční boj, který zobrazuje hra tak explicitním a extrémním způsobem, který ovšem není až tak daleko od pravdy. Prohloubil se i rasismus, který je znázorněn právě barevností postaviček a to, že vaše postava nápadně připomíná člena Ku-klux-klanu se snaží na toto vyobrazení zřejmě ještě upozornit.
Dalším problémem zejména společnosti Spojených státu amerických je vlastnění zbraní, které je v některých státech legální i bez držení zbrojního průkazu a není problém si ji koupit doslova v místním obchoďáku. Každý se potom snaží nejen hájit svůj majetek pomocí zbraní ale také se ho pomocí nich snaží nabýt. Je to totiž cesta jednoduchá, rychlá a velmi efektivní, ať už při tom musíte  okradeného zabít nebo ne. Tak či onak to má i pro okradeného nějaké následky, které mohou být i velmi závažné.
Jako další zvláštní faktor lze brát právě ony zbraně, které se vám během hry střídají. Je možné je vidět jako zpestření hracího faktoru anebo také jako alegorii na prostředky, kterými se lidstvo snaží nahnat svoje bohatství. Tyto prostředky by měli být jednoduché ale rychle a co nejefektivnější, což zbraně ve své kategorii jsou. Hra vám ale nechává do jisté míry volnou ruku, protože vaši nepřátelé jsou i nepřátelé mezi sebou a tak se snaží jeden druhého odstranit a získat tak další hvězdičky pro sebe. Vy pak máte tedy možnost uhýbat před jejich střelami a počkat na to až zbude poslední z nich, toho pak odstranit a sebrat jeho hvězdičky. Ale stejně jako vy můžete střílet po černých postavičkách, mohou ony střílet po vás a každý zásah znamená ztrátu jednoho životu. Pokud odmítnete protivníka nebo protivníky zabít, příslušná úroveň se jednoduše restartuje a hráč je nucen  celý proces opakovat. Nezbývá vám tedy nic jiného než nepřátelé pobít a získat jejich poklad.   Tom lze vidět odraz reality v tom, že pokud ty peníze nemáte, znamená to více či méně vaši smrt. Když ne fyzickou třeba hladem, tak společenskou v podobě propadu na dno společnosti a život na ulici.
Pro všechny zvrácenosti co kdy kdokoliv udělal, si vždy našel opodstatnění, odůvodnění nebo dokonce přesvědčení. Best Amendment se nám tento pocit snaží vyvolat pomocí krátkých citací jako například „Jediná věc, která zastaví padoucha se zbraní je dobrák se zbraní.“, ale stejně tak už v úvodním popisku říká, že to co se může zdát jednomu jako dobro, může pro jiného znamenat zlo a naopak a proto si vždy hledáme ony důvody proč je zrovna naše cesta ta jediný správná a všechny ostatní jsou špatné, zlé.
Ve hře máte celkem tři životy, poté je hra ukončena je vám oznámeno, že jste byl zabit svým předchozím jí, že jste nemyslel, čtyř-dimenzionálně. Ale to je v podstatě nemožné, protože náš svět je pouze trojrozměrný. Tento faktor lze chápat několik způsoby. Někteří tvrdí, že čtvrtou dimenzí je duše člověka, takže v tom případě hra v podstatě říká, že bychom měli myslet na naši duši, protože ta ponese vážnost našich hříchů i po smrti, čili naše fyzické tělo bude to co ji odsoudí k zatracení.  Dalším pohledem by mohlo být to co výstižně tvrdí staré české pořekadlo „Na každou svini se voda vaří.“
Ve hře máte ale ji jednu jinou možnost. Vzít pouze hvězdičku v prvním kole a druhé kolo kde musíme zabít nepřítele jednoduše opakovat pořád dokola, ale s tím pocitem, že to málo co máme nám stačí a není potřeba někomu ublížit, abychom se měli líp, protože i s tím málem se dá přežít.
Na závěr dostanete rychlí, jedno obrázkový rorschachův test, který má za úkol zjistit jaké emoce, nebo jestli vůbec nějaké ve vás hra vyvolala.

The Best Amendment je tedy jakýmsi vzkazem pro současného člověka, který by se měl zamyslet nad svými prioritami a nad následky svých činů dříve než bude pozdě.

No comments:

Post a Comment