Friday, December 2, 2016

Save the Date


Save the Date je hra firmy Chrisa Cornella s názvom Paper Dino Software. Cornell je autorom, programátorom a dizajnérom, hudbu zložil Francisco Cerda. Save the Date bola vydaná 27. mája 2013 a je zdarma stiahnuteľná pre Windows, Mac OS a Linux. Na prvý pohľad ide o dating sim, teda simulátor randenia. Hra začína pozvaním na večeru a hráč sa snaží o jej hladký priebeh, no rande však neustále končí katastrofou. Napriek prvotnému dojmu viac či menej klasického dating simulatoru, Save the Date rieši témy naratívu, rozprávania príbehu, úlohy autora a čitateľa pri tvorbe a interpretácii príbehu, možnosť voľby a slobodnej vôle. Dá sa povedať, že je aj o tom, aké sú niektoré situácie nezmeniteľné a je potrebné ich prijať, zmieriť sa s nimi a žiť ďalej.  
 
 
Save the Date nemá hlavnú postavu, alebo skôr hráč samotný je hlavnou postavou. V hre nie je nijak reprezentovaný, nevyberá si avatara, nikde svoju podobizeň nevidí. Nevidí ani len druhú postavu hry, Feliciu, s ktorou ide na večeru. Celá gameplay prebieha čítaním Feliciinho dialógu a výberom niektorej z možností odpovede.
Na začiatku má hráč štyri možnosti – ísť s Feliciou na burger, thajské jedlo alebo tacos, či schôdzku kompletne odvolať. Ak sa rozhodne ísť s ňou na večeru, po chvíľke bežného dating sim dialógu, počas ktorého svoju partnerku spoznáva, nastane zlom a Felicia zomrie. Objaví sa obrazovka Game Over. Ak na rande ísť odmietne, dozvie sa, že na to, aby ju niekam znova pozval už nikdy nenájde odvahu, ona si nájde partnera, s ktorým žije šťastne, zatiaľ čo hráč im ticho závidí a rozmýšľa, čo mohlo byť. To samozrejme opäť nasleduje Game Over. 

Po audiovizuálnej stránke hra nie je nijak zložitá. Skoro každá oblasť (hráčova spálňa a tri rôzne reštaurácie), v ktorej sa hra odohráva, má vlastnú skladbu a jednoducho nakreslené pozadie. Jedinou výnimkou je kopec nad mestom, kde nie je žiadna hudba, iba zvuky prírody. Interface je takisto jednoduchý, v spodnej časti sa objavuje text – dialóg Felicie, dievčaťa, s ktorým ide hráč na večeru. Zvyšok obrazovky tvorí už spomínané pozadie ilustrujúce okolie a na ktorom sa objavujú repliky. Tie môže hráč zakliknúť a tak pokračovať v dialógu s Feliciou. Hra disponuje funkciou ukladania z menu ako aj quicksave a quickload. 

Špecifikom Save the Date je ukladanie dát o všetkých častiach hry, ktoré hráč už videl, a možností, ktoré zvolil aj bez toho, aby hráč dáta manuálne ukladal.  To umožňuje v hre pokračovať ďalej, než sa na prvý pohľad zdalo. Ak sa totiž hráč dostane znova do situácie, v ktorej už bol, hra si to pamätá a ponúkne mu nové možnosti. V prípade večere v thajskej reštaurácii  napríklad môže Feliciu varovať, že jej jedlo obsahuje arašidy, na ktoré je alergická (čo ju v predchádzajúcom hraní zabilo). Následne to môže u Felicie zahovoriť, presvedčiť ju, že je čarodejník, prichádza z budúcnosti či zvláštnosť hry prijať a priznať, že je hráč hrajúci hru, neustále ukladajúci a uložené hry obnovujúci, aby sa v hre posunul ďalej.

Hra je v tejto časti akousi logickou hádankou. Hráč zisťuje, že nech robí čokoľvek, Felicia zomrie, a preto sa od nej snaží dostať čo najviac informácií, aby v hre pokročil. V tomto okamihu však prestáva chápať, čo je jeho cieľom. Čo na začiatku pôsobilo ako rutinný dating sim teraz láme štvrtú stenu, hráč priznáva, že je hráčom a nie len avatarom.

Sériou udalostí môže Feliciu dostať na kopec nad mestom. Felicia ani tu nie je v bezpečí, no má viac času na komunikáciu. Ak ju hráč presvedčí, že je len postavou v hre, môže ju požiadať o pomoc pri zisťovaní, o čo v tejto hre vlastne ide. Napriek Feliciinmu naliehaniu, že nemôže vedieť, čo autor hry zamýšľa, jej dialógy predsa len autorove myšlienky prezentujú. Otvára sa debata o tom, odkiaľ príbehy prichádzajú a akú rolu v nich zohráva autor a čitateľ. Ak sa čitateľovi záver nepáči, je prijateľné, aby knihu zavrel/hru a film vypol a vymyslel si vlastný koniec? Koho príbeh to v tom okamihu je?  Je v tejto hre skutočne nejaký iný koniec, koniec v ktorom Felicia nezomrie? Prečo sa hráč vlastne snaží tento koniec nájsť, je to preto, lebo chce Feliciu zachrániť? Že chce vidieť všetko obsah, ktorý autor do hry vložil? Alebo preto, lebo chce odmenu, aspoň aby mu hra povedala – „Toto je koniec, vyhral si!“ Felicia tvrdí, že hráč by sa možno nemal snažiť hru meniť zvnútra, ale zvonku, prípade zmeniť seba a svoje  očakávania. 

V tomto okamihu sa v hre odomykajú dve, prípadne tri nové ukončenia. V prvom rade, ak hráč opäť zvolí novú hru a rozhodne sa, že na rande nejde, z textu sa dozvie, že Felicia si nájde nového partnera, s ktorým je šťastná, ale hráč sa zle necíti, pretože vie,  čo všetko horšie sa mohlo stať. Nenasleduje „Game Over“, ale „The (or at least an) End“. Je to malá zmena pôvodného konca tejto možnosti, no svojou prezentáciou zanecháva väčší pocit ukončenia a uspokojenia. 

Druhou možnosťou je hackerské ukončenie. V súboroch s hrou je textový dokument s názvom HOW_TO_BE_A_HACKER.txt, podľa ktorého je potrebné nájsť súbor s názvom I_AM_A_HACKER.rpy, otvoriť ho a zmeniť hodnotu I_AM_A_HACKER z False na True. To v hre opäť otvorí novú možnosť. V krátkom súhrne s hráč dozvedá, že je úžasný hacker, ktorý vie lietať a s Feliciou žije šťastný a bohatý život na tropických ostrovoch. Ide o šťastný koniec, no nie veľmi napĺňajúci. Vo svojej prezentácii si z hráča vyložene uťahuje.

Posledný koniec, ktorý je, zdá sa, podľa Cornella ten pravý, je hru vypnúť na vhodnom mieste a zvyšok si domyslieť. Naráža naň niekoľko krát v poslednej konverzácii hráča s Feliciou na kopci, no priamo ho vysvetľuje vo svojom príspevku na fóre TIGSource Forums,kde prispieva pod menom Montoli. Priznáva, že hrou chcel prezentovať špecifickú myšlienku, a to "Storytelling is cooperative. You, the listener, are not a passive content sponge." Ide o myšlienku, ktorá je silnejšia u hier než u iných médií prezentujúcich príbehy. Hry sú interaktívne a každý hráč ich zažíva inak, dostáva sa do iných situácií, rovnaké situácie prežíva iným spôsobom a tvorí si tak vlastný príbeh. Cornell chcel hráčov upozorniť na to, že príbehy menia neustále a tak je to dobre. Nemusia sa spoliehať iba na autorov, môžu myslieť a tvoriť sami za seba. Zároveň však tvrdí, že táto interpretácia nie je jediná a vyzýva hráčov, aby hľadali vlastné interpretácie. Ako som na začiatku spomínal, hra môže byť interpretovaná aj ako zamyslenie nad nevyhnutnosťou a nezmeniteľnosťou niektorých situácií, ako je smrť blížneho.  

Save the Date je unikátnou hrou. Núti zamyslieť sa a hľadať interpretácie. Myšlienku, ktorú chcel autor prezentovať, v nej je možné nájsť, ale v súlade s ňou je hru možné interpretovať aj inými spôsobmi. Nemôžem povedať, že súhlasím s myšlienkou, že médium môžem plnohodnotne zažiť aj ak ho zavriem na ktoromkoľvek mieste a zvyšok si domyslím, pretože ten príbeh tam stále je, len ja som ho ešte nezažil. Súhlasím však, že každé dielo (hlavne interaktívne) je otvorené a prístupné rozdielnym pohľadom, prístupom a interpretáciám a tieto interpretácie môžu slúžiť ako inšpirácia pri tvorbe nových diel.


Autor: Chris Cornell
Platformy: Windows, Mac OS, Linux
Dátum vydania: 27. máj 2013
Žáner: dating simulator, visual novel
Vydavateľ: Paper Dino Software
Hudba: Francisco Cerda

No comments:

Post a Comment