Tuesday, December 6, 2016

Hot Date

Hot Date

Výsledek obrázku pro hot date game


Hra Hot Date simuluje tzv. „speed dating“. Ovšem partnery k seznámení reprezentují růžoví a značně antropomorfní mopslové. Ti se se zazvoněním zvonku střídají jeden za druhým v rozmezí 3 minut. Hra na jedné straně jakoby vytváří prostředí skutečného rande (svíčky, stůl i hudba). Na druhé straně však zužuje časový limit na seznámení se na velmi omezenou chvíli, a nutí nás tak jednat velmi rychle. Pro každého z rychle střídajících se partnerů máme připravenu podobnou (ne však stejnou) sérii otázek, na které se můžeme ptát. Také schéma rozhovoru zůstává stále též: představení se, otevírací obecná otázka, série konkrétních otázek a rozloučení. Bez ohledu na mopsla, který sedí na protější straně stolu, záměrem hry Hot Date může být  popsat nelichotivý způsob povrchního seznamování se, speed dating zahnaný do extrému, kdy je třeba dodržet jasně daný postup (jako u pásové výroby). Je to spíše soutěž než rande z romantického filmu. Je třeba rychlá pozornost, intuice i štěstí, a když to nevyjde (a že to z počátku několikrát nevyjde), začíná se stále znovu a znovu (dokud hra po několika pokusech, dalo by se říct, neskončí titulky). Na rozdíl od ideálního rande, se zde ani nijak nevážeme na partnery, jsou to jen jednotlivé „pokusy“, často i rutina. Ani partnery příliš nerozlišujeme, jednak každý mopsl vypadá stejně, jednak nám vždy zůstává základní kostra otázek pro každého z nich (odchylky v možných otázkách jsou spíše náhodou než ohledem na specifika partnera).

https://img.itch.io/aW1hZ2UvMjcxMjEvMTEwMzA2LnBuZw==/original/DlF%2FUE.png


Hra však není jen simulací špatného rande či degradací tradičního seznamování se. Taková hra by mohla být zajímavá po obsahové stránce, ale ze stejného důvodu by nebyla příliš zábavná. Důležitou roli v tomto případě hraje právě postava mopsla, jako partnera. Mopslové jsou převážnou dobu spíše negativní, znudění a hrubí. Často se polovinou těla opírají o stůl a s otevřenými ústy obracejí oči v sloup nebo se dívají stranou (viz obr. 2). Zalíbit se je obtížné a spočívá vesměs v lichotkách (což opět nevytváří zrovna kladnou ilustraci toho, jak se v takových situacích navazují vztahy). Hra tímto jednak bezpochyby získává na vtipnosti a jednak vytváří určitý nadhled. Hráč pravděpodobně nebude frustrovaný neúspěchy, protože každé selhání je zároveň vtipné a mopsla zkrátka nelze brát vážně, ať se k chová jakkoli hrubě. Udělat hru vtipnou je zřejmým záměrem autora. Tomu napomáhá také výběr otázek a odpovědí. Mezi otázkami nalezneme velmi obyčné, ale dosti nezvyklé (např. Už jsi někdy zaběhl/a půlku maratonu?). Vzhledem rychle opakujícím se diskusním partnerům a jejích nevstřícným odpovědím dostane zřejmě po několika (neúspěšných) pokusech hráč chuť být také drzí. Místo lichotek mopsla shazovat, a oplácet tak jeho lhostejný postoj stejnou mincí.

Hot Date však poněkud ztrácí ve variabilitě dialogů. Na jedné straně je zde mnoho komplexních, zajímavých a vtipných odpovědí, které na nás mopsl z nenadání vychrlí. Na straně druhé jsou zde často opakující se fráze. Může nás tak z ničeho nic překvapit dlouhá a originální odpověď, ale jindy dostane na týž typ otázky pětkrát tutéž zpravidla kratší reakci. Opakují se zvláště reakce na otevírací otázky a rozloučení (neboť ty jsou stále též a je jich jen několik). Tento jev však není ihned patrný a při krátkém seznámení se s touto hrou si jej možná ani nevšimneme. Pokud však chceme odhalit vše, co nám hra může nabídnout, musíme se často prokousávat týmiž otázkami a odpověďmi. Je zde další ambivalence. Jednotliví mopslové, zdá se, mají vlastní charakter (příp. některý ze série charakterů), který je patrný zvláště při jejich příchodu, představení se a reakci na otevírací otázku. Tento charakter se však často začne rozplývat po pár otázkách, neboť některé z jeho odpovědi se zdají být inkonzistentní. Můžeme být například velmi hrubí na znuděného a cynického mopsla, ale další otázkou se shodou okolností strefíme do tématu, který mopsla „odlepí“ od stolu a (jak jen mu to stavba těla dovolí) postaví na přední (viz obr. 1). Nebo naopak milý a rozverný mopsl, nám při odchodu řekne, že nás už nikdy nechce vidět, jen pro pár nešťastně zvolených otázek. Hot Date však zjevně nemá být realistickou simulací, a i když by herní mechanismy v tomto ohledu mohly nabýt několik zlepšení, hra svůj účel stále naplňuje velmi dobře.

Hot Date představuje špatný speed dating zpracovaný zábavným a vtipným způsobem.

 

No comments:

Post a Comment