Friday, December 2, 2016


Save the Date

Save the date, spadá do subžánru adventúr, ktoré sa snažia simulovať priebeh rande. Tento subžáner sa dá taktiež označiť ako vizuálna novela. Hru vytvoril Chris Cornell pomocou knižnice Ren’ Py, ktorá bola vyvinutá pre účel jednoduchej tvorby vizuálnych noviel.

Hráč sa v hre ujíma bezmennej postavy a jeho úlohou je úspešne zvládnuť rande s dievčaťom s menom Felicia. Aspoň to väčšinu hráčov pri prvom spustení hry napadne.  Priebeh rande hráč ovplyvňuje voľbou  odpovede (kliknutím myšou) pri dialógoch s Feliciou. Prvý pokus však na prekvapenie končí utopením Felicie. Ďaľšie opakované pokusy taktiež končia rôznymi spôsobmi úmrtia Felicie. Po niekoľkých pokusoch hráč pochopí, že jediný spôsob záchrany Felicie spočíva v odmietnutí rande. Vtedy sa hra končí, neúspechom samotného hráča ale prežitím a štastným životom Felicie s iným partnerom.

Aj keď je hra vizuálne aj hrateľnostne veľmi jednoduchá, jej dohranie je otázkou pár minút a vyskúšanie všetkých koncov je otázkov tridsiatich minút, obsahuje v sebe viaceré pomerne hlboké myšlienky, ktoré jej môžu mnohé ploché AAA tituly len závidieť.

Prvá interpretácia myšlienky – poučenia, ktorá ma napadla bola, že čo sa týka medziľudských vzťahov, niekedy je lepšie sa obetovať pre dobro toho druhého. Myslím, že mnohokrát prevládajú osobné pocity, a empatia k druhým ľudom je až na druhom mieste. Sú ale situácie v ktorých je pre šťastie toho nutná sebaobeta na úkor vlastného šťastia.

Ďaľším motívom, ktorý ma napadol pri hraní, je zmierenie sa s realitou a prenesenie sa cez neúspech. Priveľká snaha je skrátka mnohokrát zbytočná a opačnú polovičku to vie mnohokrát len znechutit. Preto je mnohokrát lepšie sa cez problém preniesť, a nechať život plynúť ďalej.

Prístup akým sú tieto myšlienky hráčovi podávané ale podľa mňa nie je najšťastnejší, pretože hráč je viacerými neúspešnými pokusmi vystavený frustrácii a ten úspešný pokus(odmietnutie  rande a záchrana Felicie) je v konečnom dôsledku prezentovaný negatívne, keďže na obrazovke je vypísané: The End. You never even got a date. Hráč teda vlastne ani nieje pochválený za záchranu Felicie.  Všeobecne som mal po dohraní skôr negatívne pocity ako pozitívne.

Na strane druhej strane sa jedná o experimentálny nezávislý titul a vyššie uvedené chyby sa hre dajú odpustiť.  V porovnaní s AAA titulmi, ktoré dnes vychádzajú a zameriavajú sa hlavne na vizuálnu stránku, je hra určite výnimočná a jej myšlienka môže ovplyvniť, životy hráčov ktorí jej dajú šancu.  

Fenoménom malých experimentálnych nezavislých titulov je práve vkladanie osobných pocitov vývojárov priamo do hry. Ako hráča by ma zaujímalo, či autor počas vývoja prechádzal vo svojom živote náročnejšou fázou a reflektoval to do obsahu.  

Celkovo hru hodnnotím veľmi kladne, a v mnohých bodoch som v nej dokonca našiel paralely so svojim osobným životom.

No comments:

Post a Comment