Friday, December 2, 2016

Hot Date

Hra Hot Date sa objavila v roku 2015 a jej autorom je George Batchelor. Ide o voľne dostupnú hru. V nej predstavuje aktéra v rýchlo randeni (speed dating). Špecifikom tejto hry je váš partner - pes. V priebehu hry ich vystriedate niekoľko, napriek tomu, že graficky sú úplne rovnaký. Hra nie je graficky nijak komplexná. Skladá sa z úvodných titulkov a jednej hernej obrazovky na ktorej sa mení len samotný text. Nikde v hre nevidíme prvky hyperreality ale ide o pomerne jednouchú vektorovú grafiku.

Prvou hernou mechanikou s ktorou sa stretávame je vkladanie textu; prvým textom je vaše meno. Tento text sa môže neskor objavovať v hre, ale tiež nemusí. Druhou a ústrednou mechanikou je vyberanie otázok. V zozname na ľavej strane obrazovky mate obmedzení vyber možnosti ktoré sa môžete spýtať a následne na ne váš partner odpovedá.
Mám za to, že tieto odpovede sú náhodne pretože:
1)  Po opakovanom dotazovaní sa na rovnakú otazku som obdržal rozdielne odpovede.
2) Z času na čas sa vás spýta pes po otázke na niečo doplnujúce čo môžete vložiť do textového pola. Využije vašu odpoveď no pri opakovaní nevyužíva žiadne referencie ne túto odpoveď.
Tretou mechanikou je striedanie vašich partnerov. Výmena prebieha zatemneným a opätovnym otvoreným obrazovky. Nakoľko ide o rovnakú grafiku psa, to že ide o zmenu zistite až v texte v ktorom sa vám nový partner predstavy.
Štvrtou a poslednou mechanikou je čas. Rovnako ako v realite aj tu mate na vedenie dialógu s jedným partnerom obmedzení čas, ktorý je odmeriavaní nástennými hodinami na pozadí.

Cieľom hry je zabaviť sa. Jej zábavnosť môže vychádzať z toho že jej proponentom je antropomorfická personifikácia zvieraťa. Taktiež samotné poznámky sú ladené pomerne ľahkú nótu. V prípade, že sa pustíme na tenký ľad interpretácie videl by som jej myšlienku na pozadí asi nasledovne: ide o paródiu na žáner romantickej komédie.
Prvou referenciou je už samotný nazov. V prípade že užijeme anglického pojmu hot date hovoríme o vážnom rande ktorého cieľom je silné zblíženie s partnerom (prevážne sex). To ale v tomto pripade nemôže nastať, nakoľko ide o zviera. Druhým ale pre mňa zaujímavejším vysvetleným je ironické užitie pojmu hot date, teda noc strávená v (nechcenej) osamelosti.

Ďalším kľúčovým prvkom je dramatický úvod do samotnej hry. Štylizuje sa podobne ako úvod žánrových filmov. Na začiatku je nám predstavený autor a hneď potom slovíčko “presents” a odhalenie opony za ktorou čaká náš partner.

Našim partnerom je nemožný tvor (hovoriaci pes), ktorého odpovede sú plné klišé a zároveň náhodile. Napriek tomu, že hovoríme z viacerými partnermi, sú graficky úplne rovnaký. Striedanie odpovedí a otázok na seba nijak nenadväzujú a preto nevytvárajú žiadny hlbší naratív. To vytvára priestor pre často nelogický happy end. Považujem to za odkaz na plochosť archetypu “pána dokonalého” akého môžeme vidieť práve v romantických komédiách.

Napokon poslednou nápovedou je sebereferencia v samotnej hre ktorá nás takto oslobodzuje od obyčajného imerzného zážitku v hre a dovoľuje previesť pozornosť na hru ako objekt.
Toto čítanie zobrazuje hru ako postmoderné hranie sa na romantickú komédiu. Ďalšiu hrou od autora je Far from noise, v tomto prípade ide taktiež o konceptuálnu hru v ktorej vedie hráč dialóg zo zvieraťom (jeleňom). To ma len utvrdzuje v závere, že konceptualne čítanei tejto hry je možné. Myslim, si že na vyvodzovanie rozsiahlejších záverov je ale nutný väčší počet hier. Takže až spätne bude možné takúto interpretáciu hre prisúdiť.
Myslím si, že napriek svojej repetetívnosti je táto hra dobrou alternatívou pre osamelý večer pri sviečkach.

Autor: George Batchelor
Rok vydania: 2015
Hudba: Levi Pack
Distribútor: itch.io
Platformy: Windows, Mac OS X, Linux, mobilné: iPhone, iPad

Vypracoval Roman Szomolai (učo: 383648)

No comments:

Post a Comment