Friday, November 14, 2014

Analýza hry: One Minute to Midnight

One Minute to Midnight je realtimová strategická hra založená na Unity engine (ako napr. populárna hra Monument Valley) od britského tvorcu Georga Inga. V hre sa ocitáte v pozícii vodcu povstalcov, ktorý šíria vašu predstavu zmeniť svet. Hra je zasadená 15 rokov do budúcnosti, do roku 2029, kedy sa všetky veľké mocnosti nachádzajú na pokraji kolapsu, ako  aj názov hry naznačuje.
Princípom hry je získavať prívržencov vašej myšlienky o zmene sveta tak, že si zvolíte vašu základnú budovu, najlepšie na mieste, kde sa na mape nachádzajú vchody pre zmätených občanov, ktorí nevedia, ku ktorému povstaniu sa pridať. Postavy v blízkosti vašej budovy sa automaticky pridávajú k vám a následný celý mechanizmus hry je presúvať jednotky (občanov) z jednej budovy do druhej a získať všetky budovy skôr, ako vaši protivníci, alebo zbaviť sa protivníkov. Naratívna zložka sa obmedzuje na pár viet, ktoré vám medzi úrovňami povedia niečo v zmysle, že ľudia vás nasledujú, ale musíte pokračovať, aby ste zmenili svet. Jeden z najzaujímaveších mechanizmov, okrem čistého prostredia Unity enginu je zvuková zložka, ktorá vás  vďaka zvuku rozbíjajúcich sa skiel, sirén a kričiacich ľudí drží v pocite revolúcie. K tomu sa pridáva jemné melancholická klavírna hudba, ktorá  tiež dodáva na apokalyptickej atmosfére. Ďalej je to náhodnosť pohybujúcich sa ľudí, čo dodáva hre trochu na mnohotvárnosti.

Hrateľnosť je pomerne jednoduchá. Na začiatku si zvolíte miesto, kde na mape chcete začať, je to pomerne dôležitý krok na získanie prvotnej výhody získania viac prívržencov, a preto je najlepšie miesto zvoliť niekde pri vchodoch, kde ľudia prichádzajú na mapu. Ďalej už len posielate ľudí z budovy do budovy tak, aby ste získali všetky. Na vrchu budov píše počet demonštrantov, ktorých máte v budove, a na získanie nepriateľskej musíte do nej vyslať viac demonštrantov ako v nej je. Hra sa ešte trochu obmieňa rozložením budov, chodníkov a vody. Taktiež máte ešte tri špeciálne budovy, ktoré sa vám postupne po niekoľkých kolách pridajú do hry, a to budova s lietadlom, satelit a metro. Lietadlo má schopnosť vysielať svoje jednotky náhodne alebo aj cielene na mape, pri satelite máte vyššiu šancu získať zmätených okoloidúcich na svoju stranu, a metro automaticky produkuje vaše jednotky. Po istom čase sa v každom leveli rýchlosť hry zrýchli, čo vás núti pohotovejšie reagovať. Hra vás neobmedzuje na presúvanie demonštrantov len na okolité budovy, ale na ľubovoľnú budovu, čo  môže trochu uberať na strategickej, zložke na strane druhej zjednodušiť postup a zvýšiť rozmanitosť.
Mechanizmus hry sa dosť podobá androidovej hre Auralux, ktorá však na rozdiel od One Minute to Midnight je viac založená na stratégii. Pri tejto hre je skôr dôležitá rýchlosť a sledovanie čísiel na budovách. Zvláštne schopnosti budov pridávajú len slabú rozmanitosť. Zvoliť si môžete z troch obtiažniostí, medium, hard a insane, kde pri poslednej sa naozaj hra stáva frustrujúcou.

Hra vyhrala ocenenie Get Into Games Challenge 2014. One Minute to Midnight je pekná jednoduchá realitimová stratégia. Unity Engine ponúka čistú grafiku, naratívna zložka rozpovedaná medzi desiatimi kolami v podobe motivačných hesiel a popise vášho snaženia zmeniť svet je nekomplikovaná. V tejto hre je zvuková zložka jeden z najdôležitejších prvkov. Až na slabú rozmanitosť a fakt, že ku koncu v leveloch, kde je už veľa budov sú čísla na budovách ťažšie čitateľné, je hra One Minute to Midnight je zaujimavá hra s revolučnou atmosférou a stále aktuálnou tematikou.

Jakub Jakubec (415434)

No comments:

Post a Comment