Thursday, December 8, 2011

The End - přemítání o životě, o smrti... a k tomu hopsání

Po spuštění flashové online hry The End je vašim prvním úkolem vytvořit si postavu. Tvorba postavy zde spočívá pouze ve vybrání např. tvaru a barvy vlasů či trika, což na herní mechaniky nemá žádný vliv. V následné krátké úvodní pasáži je ukázán pád meteoritu na Zem. Ještě před jeho dopadem (a před svou smrtí) se ocitáte na začátku konce a vyzkoušíte si základní herní mechaniky - pohyb pomocí šipek na klávesnici po 2D "plošinovém" světě, rychlé klouzání po šikmých površích a tzv. light power, kdy ve stinných místech může hráč po stisknutí E vytvořit plošiny, na které může vstoupit.

Po úvodu si už můžete libilovolně vybírat ze tří světů, ve kterých chcete pokračovat. Jedná se o světy těla, mysli a duše (přičemž všechny světy mají herní mechaniky stejné, pouze vzhled se liší). Při samotném hraní jste doučeni dalším herním mechanikám a to skákání pomocí mezerníku, používání páček, tlačení objektů na tlačítka a lezení po žebřících. V každém levelu musíte sebrat znalostní klíč, který je vždy doplněn o citát nějakého více či méně slavného člověka a konečně na konci levelu musíte odpovědět ano či ne na filosofickou otázku (např. Chcete žít věčně? Měl by se každý snažit změnit svět za svého života? Existuje něco jako osud?). Následuje souboj s vládcem daného světa v death cards. Tato hra se hraje tak, že na hrací pole přikládáte karty s různými hodnotami. Pokud přiložíte kartu s vyšší hodnotou k nepřítelově kartě s nižší hodnotou získáte ji. Hru vyhrává ten s vyšším počtem karet. Pokud vyhrajete vy, získáte navíc jeden různých objektů (např. biomechanický mozek, DNA či injekci se smrtelným jedem) a máte možnost si přečíst, jak se tento objekt vztahuje k poslední položené otázce a podívat se, jak hlasovali ostatní hráči. Získáním všech těchto objektů se vám odemče poslední level po jehož dokončení váš avatar zemře a dojde tak konce.

U dříve zmíněného používání světla a stínu by se dalo hovořit o volné souvislosti herních mechanik a fikce (světlo/tma - život/smrt), jinak ale nijak nekorespondují a skákací pasáže a hra death cards hráče pouze převáží mezi filosofickými úvahami... nebo filosofické úvahy čas od času přerušují hraní? To už závisí na každém hráči, jelikož můžete procházet všechny levely, sbírat hvězdičky a příliš se nezabývat filosofováním, či v opačném extrému nemusíte hrát vůbec (až na úvodní pasáže) a jen odpovědět na otázky a číst si přidružené informace. Čili není tvrdě uplatňována žádná dominantní ideologie ani co se týče otázek smrti, ani co se týče postupu hrou.


Jakub Walla, 383153

No comments:

Post a Comment