Thursday, November 12, 2015

My Life as a Refugee

My Life as a Refugee je hra vytvořená organizací UNHCR, která byla založena 14. prosince 1950. Tato organizace je pověřena vedením a koordinováním mezinárodních akcí na ochranu uprchlíků a řešením celosvětových problémů s nimi spojenými. Hra je určena pro Android a iOS a jejím účelem je zvýšit povědomí o současné uprchlické krizi a přiblížit veřejnosti náročná rozhodnutí a nebezpečí pomocí třech příběhů založených na skutečných událostech.
Po spuštění vás hra postaví do role uprchlíka, který je přinucen opustit svůj domov. Náhle je každé rozhodnutí otázkou života a smrti a je jen na vás a vašich rozhodnutích zda dokážete přežít.

Hra probíhá formou rozhodování na základě textových informací, které popisují, co se vaší postavě přihodilo. Ovládání je proto velmi jednoduché a přátelské v podstatě nejde o nic jiného než o výběr ze dvou nebo více možností a následné kliknutí na preferovanou možnost. V některých situacích dokonce žádná možnost na výběr není a pouze se dozvíte, co se vaší postavě přihodilo, jindy je zase rozhodování ztíženo časovým limitem 30 sekund, který má nejspíše zdůraznit závažnost situace a nutnost rychlé volby. Tímto způsobem pokračujete až do konce. Délka hry se tedy odvíjí od vašich rozhodnutí, na základě kterých můžete například umřít hned během druhého rozhodnutí, dostat se do vězení nebo úspěšně překonat všechny překážky a najít šťastný konec. Ať už dopadnete jakkoliv, vždy můžete začít příběh znovu a zkusit jiná rozhodnutí. Všechny situace, jsou detailně popsány a podloženy různými fotografiemi prostředí, ve kterém se vaše postava zrovna nachází, doplněné o postavy samotné, které jsou velmi jednoduše ale povedeně ilustrované. Bohužel ani tyto vydařené ilustrace však nedokáží doplnit velký nedostatek, jímž je absence jakékoliv hudby.
V souvislosti s problematikou uprchlíků je velmi zajímavá lišta na spodní straně obrazovky, která s příběhem sice téměř vůbec nesouvisí, ale kde se v průběhu objevují různé zajímavosti, které můžou hráče informovat. Pokud hra někoho natolik zaujme, že by se rád dozvěděl více nebo dokonce chtěl nějak finančně vypomoct, může využít ikon v menu, které ho buď navedou na oficiální stránky organizace UNHCR, její Facebook stránky, stránky obsahující velké množství aktualit týkajících se uprchlíků nebo přímo na stránky, kde může organizaci finančně přispět.
Díky jednoduchým ovládacím prvkům tedy hratelnost není téměř vůbec důležitá, hlavně proto, aby byla hra dostupná co nejširší veřejnosti. Hlavní důraz je zde tedy kladen na příběh samotný a na to jak hráči celou problematiku co nejlépe přiblížit.

Ve hře máte na výběr ze tří postav.
První je Merita, 27letá šťastně vdaná matka dvou dětí, která je v sedmém měsíci těhotenství. Merita je plná nadějí pro svou rostoucí rodinu, když však vypukne občanská válka, všechno je ohroženo.
Druhou dostupnou postavou je 15letý chlapec Paulo, který je nejstarším ze čtyř dětí. Jeho snem je stát se doktorem, avšak jak se boje rozšiřují do okolí, děti jeho věku jsou nuceni stát se dětskými vojáky.  
Třetí a poslední postavou je 24letá Amika, vdaná matka dvou dětí. Poté co byla její nejlepší přítelkyně znásilněna, se Amika rozhodla promluvit a šířit ženská práva. To se však nelíbilo vysoce postaveným autoritám a rozhodli se ji umlčet.
Již z výběru postav, o kterých je známo jen úplné minimum lze usoudit, že jakékoliv emoce budou potlačeny do pozadí a příběh bude vyprávěn spíše objektivně. Příběh každé z postav je na jednu stranu úplně jiný, ale na stranu druhou jsou si všechny tři příběhy v mnoha směrech velmi podobné.
Všechny příběhy začínají životu nebezpečnou situací, ve které vás jedno špatné rozhodnutí přivede k jisté smrtí. Pokud se však rozhodnete správně, přežijete, ale šťastný konec vás ještě zdaleka nečeká. Na vaší cestě bude ještě mnoho překážek. Budete oddělení od své rodiny. Ocitnete se hladoví, bez peněz, bez dokladů, zranění a vašim úkolem bude dostat se přes hranice a začít nový život. Jakou cestu zvolíte už je jen na vás.
My Life as a Refugee je pro mě hra s velkým ale bohužel nenaplněným potenciálem. Na základě absence hudby a velmi zjednodušeným informacím o postavách samotných jsem usoudil, že účelem hry nejspíš není vzbudit jakékoliv emoce nebo vtáhnout do příběhu, nýbrž pouhé seznámení s problematikou uprchlíků, detailní a objektivní přiblížení rozhodnutí a jejich následků, ale také ukázání jakési správné cesty, kterou byste se měli vydat. Hra vás proto trestá za všechny nesprávné rozhodnutí. Pokud se například za Paula rozhodnete opustit svého bratra, umřete, i když je šance že samotného vás chytí menší. Tímto se hra podvědomě snaží vštípit základní hodnoty, že rodina by měla držet při sobě a mnoho dalších podobných hodnot.
Tento objektivní přístup pro mě byl ovšem velkým zklamáním. Po každém dohrání příběhu jsem necítil vůbec žádné emoce, k postavám jsem si nevybudoval žádný vztah a celé hraní pro mě tedy bylo jen bezduchým proklikáváním.  Já osobně bych ocenil úplně opačný přístup. Kdyby se autoři zaměřili spíše na citovou stránku, pořádně rozvinuli hlavní postavy, přidali hudbu a mým rozhodnutím dali mnohem větší váhu, aby vůbec měly nějaký smysl a většina z nich mě nedovedla k tomu samému konci jak je tomu nyní, potom bych se byl schopný do postavy vžít a celá hra by nabrala úplně nový rozměr.

Záměrem autorů bylo ovšem jen objektivní přiblížení této problematiky, což se jim dle mého názoru povedlo velmi dobře. 


Michal Chrástek, 432800

No comments:

Post a Comment