Thursday, February 9, 2012

Anotácia – Hudba v hrách

V svojej eseji zľahka analyzujem herné soundtracky. Hudbu v rámci herného narativu, jej funkcie a vlastnosti, ktoré pridaním interakcie s užívateľom dali vzniknúť žánru hudobných hier. Stručne charakterizujem históriu hernej hudby a tento novovzniknutý priemysel. Rovnako kognitívnu teóriu percepcie a súčasný stav hernej audiozložky. Záverom uvádzam niekoľko významných skladateľov a ich diela.

No comments:

Post a Comment