Saturday, November 26, 2011

American Dream - Analýza

Increpare Games (2011). American Dream. (Flash)

Žáner: Simulácia

Dizajnér: Stephen Lavelle

American Dream po svojom spustení privíta hráča v jeho „novom živote“ a jeho cieli, zarobiť milión dolárov. Jednoduchá mimetická fikcia mu na začiatku ukáže jeho dom a ponúkne mu ísť do práce. Následne mu vysvetlí ako má pracovať(„Right to buy, Left to sell“), poradí mu systém práce(„Buy low, Sell high“), oznámi mu čo je jeho cieľom – zarobiť milión dolárov, a pripomenie mu aby sa staral o svoj domov. Pod prácou sa skrýva simulátor akciového trhu, v ktorom hráč obchoduje s podielmi rôznych známych osobností(herečky/herci,speváčky/speváci).

Hráč zarába peniaze, nakupuje nové zariadenie do svojho domu a robí večierky, čo mu napomáha pri zarábaní peňazí. Vzniká tú istý kruh na seba nadväzujúcich udalostí a činností, ktorý zdá sa je podstatou, či hlavným odkazom tejto hry. Tento kruh začína tým, že na osobnostiach showbiznisu zarobí hráč peniaze, tie investuje do svojho zariadenia v dome, čo mu zaistí prestíž. Táto prestíž sa prejaví v uskutočnení sa večierku, na ktorom sa zúčastnia aj osobnosti, a na ktorom sa stane určitý škandál, vyjadrený obrázkom a nápisom, ktorý oznamuje aby boli kupované akcie osobnosti, ktorá v tomto škandály vystupuje. Ak tak hráč urobí, je ďalší týždeň je odmenený vysokým ziskom, pretože cena akcií tejto osobnosti sa prudko zvýšila. Takto to pokračuje niekoľko týždňov, pokým nieje hráčovi oznámené, že vyšiel nový katalóg, čo sa stáva raz za štvrť roka, a mal by si nakúpiť nové zariadenie do svojho obydlia(„Everything you own is now out of fashion“). Pokým tak neurobí, nebudú sa u neho doma konať večierky a tým pádom nebude dostávať tipy na zmeny trhu. Tento kruh sa opakuje až pokým hráčovo konto neprekročí hodnotu jedného milióna dolárov, kedy hra končí. Avšak nie je hráčovou povinnosťou zapojiť sa do tohto kruhu – môže si vybrať cestu, kedy nenakupuje nové zariadenie a koniec hry dosiahne iba vďaka „poctivému“ obchodovaniu s meniacimi sa cenami akcií. Nevieme či bol tento spôsob hrania hry úmyslom autora, avšak nám pri ňom ujde podstatná časť odkazu, ktorý chce hra vyslať.

Hranie hry veľmi skoro odhalí, že ide o satiru na „americký sen“. Iróniu je vidieť na viacerých miestach v hre. Či už ide o samotné „obchodovanie“ s celebritami a zarábaní na ich súkromí, honbou za peniazmi alebo za módnym vybavením domu, ktoré je v neskorších fázach hry reprezentované len zmenou farby, zobrazením katalógu nového zariadenia ako Biblie, vetou „And I made it all doing something I love.“, ktorá sa zobrazí po dosiahnutí cieľa hry, alebo samotnou mechanikou tohto „bludného kruhu“. Autor tak podrobuje kritike súčasný spôsob života, kultúru a rebríčky hodnôt (nie len)americkej spoločnosti.

No comments:

Post a Comment